AKO OZÓN FUNGUJE?

Tretí atóm kyslíka v ozóne je extrémne reaktívny. Tento atóm sa ľahko viaže na iné molekuly kontaminantov, ako sú pachy, plesne, baktérie alebo vírusy. Keď sa pachy dostanú do kontaktu s ozónom, zmení sa ich chemická štruktúra a výrazne sa zníži, prípadne dôjde k úplnej eliminácii. Vírusy a baktérie sú pri správnej koncentrácii úplne zničené. Ozón útočí na ostatkové zlúčeniny až kým nie je kontaminant úplne zničený. Tento proces sa nazýva oxidácia. Po aplikácii sa ozón zmení späť na kyslík, vďaka čomu je použitie ozónu veľmi šetrné k životnému prostrediu.

AKO GENERÁTOR VYRÁBA OZÓN

Korónový výboj v prístroji vytvára ozón pomocou aplikácie vysokého napätia na kovovú mriežku, vloženú medzi dve dielektrika. Vysoké napätie prechádza dielektrikom na uzemnené sito / dosku a pri tomto procese vytvára ozón z kyslíka prítomného v komore. Tento proces delí molekuly kyslíka na jednotlivé atómy kyslíka (O). Tieto atómy sa kombinujú s ďalšou molekulou kyslíka (O2) čím vzniká ozón (O3) .AKO REAGUJE OZÓN S OSTATNÝMI MATERIÁLMI?

Ozón má veľmi silné oxidačné účinky a pri vyšších koncentráciách (pri nadmernom použití v rade hodín či vo veľmi malých priestoroch) môže poškodzovať povrchy, náchylné ku korózii, spôsobovať zrýchlenú degradáciu niektorých plastov a gumových výrobkov. Odporúčame všetky predmety, ktoré podliehajú týmto kritériám, prípadne ak si nie ste istí ich odolnosťou alebo sa jedná o predmety vyššej alebo umeleckej hodnoty, bezpečne zakryť či odstrániť z čisteného priestoru. Nižšie nájdete príklady niektorých materiálov a ich odolnosť voči ozónu.

Kategória Odolnosť Popis
A Vynikajúci Ozón nemá na tieto materiály vôbec žiadny vplyv.
B Vysoká Ozón má na tieto materiály malý vplyv, a to iba pri dlhodobom používaní vysokých koncentrácií ozónu.
C Dobrá Ozón tieto materiály poškodí počas niekoľkých týždňov používania v akejkoľvek koncentrácii.
D Nízka Tieto materiály sa neodporúčajú pre použitie s ozónom, lebo ich ozón poškodí či rozloží už behom niekoľkých dní alebo hodín používania.

Materiály:

ABS plast B Flexelene B
Acetal (Delrin) C Fluórosilikón B
Akryl (Perspex) B Nerezová oceľ 304/316 A
Hliník C (mokrý ozón) / B (suchý ozón) Nerezová oceľ - iná kategória B
Mosadz B Sklo A
Bronz B Oceľ D
Nitril D HDPE A
Butyl A Tygon B
Liate železo C Zinok D
Meď B PTFE A
CPVC A (skrehne) LDPE B
PEX A Magnesium D
Durachlor-51 A Monel C
Polysulfid B Prírodný kaučuk D
EPDM C (mokrý ozón) / B (suchý ozón) Neoprén C
PVC A (mokrý ozón) / B (suchý ozón) skrehne Nylon D
Etylén-propylén A Polyakrylát B
FRD D Polyamid (PA) C
Silikón A GFPP C
PVDF Kynar A Polypropylén C
SANTOPRENE A Polyurethan A