AKÝ GENERÁTOR OZÓNU VYBRAŤ A AKO HO NASTAVIŤ?


Pre začínajúceho majiteľa ozónového generátora je dobré vedieť nielen ako ozón funguje, ale hlavne ako ozón efektívne používať.
Všeobecným pravidlom, ktoré odporúčame pri "šokovom" čistení s dezinfekčným účinkom, je výkon asi 5-10000 mg za hodinu na každých 100 až 150 m2, ktoré chcete čistiť.

Generátor ozónu o výkone 3500-5000 mg / h bude vyžadovať viac času, aby dosiahol rovnaký účinok ako generátor o výstupe 20 000 mg / h. Čas a objem produkcie ozónu sú teda dva zásadné faktory, s ktorými pracujeme. Pri používaní generátora na problémy ako sú vírusy, baktérie, zápach a pleseň tiež zohľadňujeme mieru zápachu a znečistenia, podľa toho nastavujeme výkon generátora.

Výkon je rozpočítaný na plochu pri štandardnej výške stropu 2,5 m.

Zjednodušene povedané, výber závisí na použití, ak chcete generátor ozónu používať iba v domácom prostredí, bude vám stačiť základná typ Black 3000.

Pre firmy, hotely, ordinácie a iné väčšie alebo viac zaťažované priestory, sa hodí profesionálna stredná cesta Blue 7000, prípadne White 10000.
Pre priemyselné použitie, veľké priestory alebo prostriedkami hromadnej dopravy s veľkým znečistením / zápachom odporúčame priemyselný generátor typu Grey 30000.

Majte na pamäti, že príliš veľa ozónu môže spôsobiť silný zápach, ktorý môže v miestnosti zostať aj niekoľko týždňov.

AKO EFEKTÍVNE ČISTIŤ A DEZINFIKOVAŤ OZÓNOM


Pred použitím generátora by malo najprv prebehnúť dôkladné mechanické upratanie priestorov. Nepoužívajte ozón ako jedinú formu čistenia bez ohľadu na to, či už sa jedná o dezinfekciu pred vírusmi alebo zbavenie sa zápachu na vašej chalupe.

Pre dosiahnutie maximálnych výsledkov pri dezinfekcii najprv klasickými čistiacimi prostriedkami mechanicky očistite povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s človekom. Pri čistení priestorov od zápachu a pod., dôkladne povysávajte a vytrite podlahy, odstráňte prípadné usadeniny a nánosy prachu či iných nečistôt. Ozón prestupuje zvonka dovnútra, nánosy nečistôt teda jeho postup sťažujú.

Navrhujeme vrstvený prístup, ktorý začína tým najlepším uprataním, aké môžete poskytnúť. Ak je koberec problémom, nechajte ho kvalitne vyčistiť. Ak sú pôvodcom steny nasiaknuté dymom, dôkladne ich umyte, ale znovu nenatierajte, kým nie je problém úplne odstránený. Až po odstránení problému, čistením a použitím generátora zónu odporučujeme znovu vymaľovať.

POUŽITIE GENERÁTORA BOD PO BODE:


1. Uistite sa, že všetky živé veci sú mimo miestnosti. V miestnosti, v ktorej používate generátor ozónu, by nemali byť ľudia, zvieratá ani rastliny.

2. Zakryte alebo odstráňte všetky predmety, ktoré pre vás môžu mať veľkú hodnotu. Ozón nie je priateľský s niektorými kovovými vecami alebo papierom, takže je najlepšie ich zakryť. Existujú ďalšie možnosti, ako tieto povrchy vyčistiť.

3. Nastavte časovač. Prevádzka generátora ozónu po dobu dlhšiu ako 6 hodín môže poškodiť váš domov a predmety v ňom.

4. Nechajte bežať generátor 1-2 hodiny, v závislosti na veľkosti miestnosti. (Cykly môžete s pauzou opakovať, vždy počkajte aspoň hodinu pred vstupom do miestnosti).

5. Nechajte časovač vypnúť generátor ozónu. Počkajte aspoň 1 hodinu, než sa ozón usadí a znova sa stane normálnym kyslíkom.

6. Potom priestory dôkladne vyvetrajte.