Dopravný podnik hl. m. Prahy pôvodne kvôli chrípkovej epidémii plánoval čistiť ozónom iba električky, vzhľadom na nebezpečenstvo šírenia vírusov na verejnosti, sa začiatkom marca začal ozón využívať aj pri čistení autobusov. Ako prvé boli dezinfikované linky jazdiace na letisko. V súčasnej dobe je ozón využívaný aj pri čistení metra.
 
K ďalším prevádzkovateľom, ktorí začali dezinfikovať dopravné prostriedky pomocou ozónového generátora patrí Prostějovská spoločnosť FTL-BUS. Od marca ozónom dezinfikuje dopravné prostriedky tiež napr. spoločnosť Arriva, dopravné podniky v Ostrave, Kolíne, Nymburku a ďalšie.